Autor: piotr

Przegląd certyfikatów zawodowych funkcjonujących w sektorze finansowym

SRK - Raport WIB i EY - Identyfikacja i przegląd certyfikatów funkcjonujących w sektorze finansowym - Raport końcowy

Raport powstał jako efekt badań typu desk top przeprowadzonych przez EY, na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Podstawowym celem badania był przegląd certyfikatów funkcjonujących w poszczególnych segmentach sektora finansowego, w powiązaniu z nowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi dla pracowników sektora. Badanie daje ilościowy i jakościowy obraz certyfikatów wykorzystywanych w sektorze finansowym w Polsce. Obejmuje przegląd […]

13. Posiedzenie Plenarne SRK SF

10. grudnia br. odbyło się XIII posiedzenie plenarne SRK SF. Rada podsumowała realizację swoich działań w 2019 roku i przyjęła Plan Pracy Rady na 2020 rok. W programie posiedzenia znalazły się również bardzo ciekawe prezentacje nowych badań, zrealizowanych na zlecenie Rady oraz organizacji partnerskich. W trakcie posiedzenia uczestnicy wysłuchali prezentacji: wyników projektu badawczego „Postrzeganie banków […]

Dzielimy się wiedzą: przedstawiciele SRK SF na Konferencji Digital Finance Summit

Digital Finance Summit

Jesienią ub. dwie przedstawicielki Rady, Zuzanna Piasecka oraz Ewa Fizyta, wzięły udział w DIGITTAL FINANCE SUMMIT, konferencji zorganizowanej w Brukseli przez Europejską Federację Bankową. Uczestniczki wysoko oceniły program konferencji i podzieliły się płynącymi z niej refleksjami i wiedzą w 6 kluczowych obszarach: Bankowość, Ubezpieczenia, Społeczeństwo, Technologia, Edukacja, Ekosystemy. Główne wnioski płynące z prezentacji i dyskusji […]

Jubileuszowy Kongres Kadry

W dniach 19-21 listopada 2019 r. w Warszawie miał miejsce jubileuszowy 30. Kongres Kadry. To prestiżowe w branży HR wydarzenie odbyło się pod hasłem przewodnim: Idziemy po nowe! #zprzeszłością #wprzyszłość. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego była Partnerem Kongresu. Rada informowała o swojej działalności na własnym stoisku. Dyskusjom na temat postępu technologicznego, zmian na rynku […]

Transformacja cyfrowa sektora finansowego. Najlepsze praktyki rynkowe – badanie SRK SF

Raport powstał jako efekt analizy wyników badania ankietowego dotyczącego tworzenia cyfrowego miejsca pracy „Tworzenie cyfrowego miejsca pracy. Dobre praktyki rynkowe”. Badanie ankietowe zostało przygotowane i przeprowadzone na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w I połowie 2019 r. Do badania zostali zaproszeni wszyscy członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji oraz Systemu Standardów Kwalifikacyjnych. Ankieta była skierowana do […]

Porozumienie edukacyjne: jak lepiej dopasować kompetencje absolwentów do potrzeb pracodawców?

Przed nami podpisanie pierwszego z inicjatywy Rady porozumienia edukacyjnego pomiędzy przedstawicielami sektora i uczelniami. Porozumienie będzie służyło lepszemu dopasowaniu kompetencji studentów wychodzących z uczelni do potrzeb rynku pracy. Dobra współpraca ma przynieść szybszą reakcję i dostosowanie się uczelni do nowych potrzeb zmieniającego się środowiska pracy i zapewnić wyższą efektywność całego procesu uczenia się. Zapraszamy do […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji 2019 – w obiektywie kamery

Transformacja cyfrowa, rozwiązania wspierające uczenie się przez całe życie, mentoring międzypokoleniowy – wokół tych trzech inicjatyw koncentruje w ostatnim czasie swoje działania Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Obejrzyj najnowszy film Rady i poznaj nas bliżej. Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl

12. Posiedzenie Plenarne SRK SF

24 września br. odbyło się 12. Posiedzenie Plenarne SRK SF. W gronie członków Rady powitaliśmy nowy podmiot – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji (BODiE), instytucję kształcącą kadry bankowości spółdzielczej. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji nt. wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) w Banku Pekao SA jako przykładu praktycznego zastosowania sektorowej ramy w […]

SRK SF pracuje nad porozumieniem edukacyjnym między przedstawicielami sektora i uczelniami

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego pracuje nad przygotowaniem porozumienia edukacyjnego pomiędzy przedstawicielami sektora i uczelniami, które ma służyć lepszemu dopasowaniu kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców. Porozumienie doskonalące sposoby współpracy biznesu i uczelni powinno zostać podpisane do końca 2019 r. Rada dąży do tego, aby zapisy porozumienia były realne, skuteczne, priorytetowe oraz tworzące środowisko upowszechniających […]

Grupa Ekspercka Transformacji Technologicznej przy SRK SF

Obszar transformacji technologicznej w instytucjach finansowych został uznany przez członków Rady za jedną z trzech priorytetowych inicjatyw, bazujących na wynikach pierwszego branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Jak zapewnić pracowników przygotowanych do pracy w środowisku opartym na technologii cyfrowej, sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz z nowym typem klienta? Rada pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, wspierając […]