Numer 12

Porozumienie edukacyjne: jak lepiej dopasować kompetencje absolwentów do potrzeb pracodawców?

piotr

Przed nami podpisanie pierwszego z inicjatywy Rady porozumienia edukacyjnego pomiędzy przedstawicielami sektora i uczelniami. Porozumienie będzie służyło lepszemu dopasowaniu kompetencji studentów wychodzących z uczelni do potrzeb rynku pracy. Dobra współpraca ma przynieść szybszą reakcję i dostosowanie się uczelni do nowych potrzeb zmieniającego się środowiska pracy i zapewnić wyższą efektywność całego procesu uczenia się.

Zapraszamy do lektury 12. Newslettera SRK SF, w którym przedstawiamy nasze przygotowania do podpisania porozumienia, a także inne ważne inicjatywy Rady prowadzone w ostatnich miesiącach.

Mariola Szymańska-Koszyc

Mariola Szymańska-Koszczyc

Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady