Numer 13

Dzielimy się wiedzą: przedstawiciele SRK SF na Konferencji Digital Finance Summit

piotr
Digital Finance Summit
Jesienią ub. dwie przedstawicielki Rady, Zuzanna Piasecka oraz Ewa Fizyta, wzięły udział w DIGITTAL FINANCE SUMMIT, konferencji zorganizowanej w Brukseli przez Europejską Federację Bankową. Uczestniczki wysoko oceniły program konferencji i podzieliły się płynącymi z niej refleksjami i wiedzą w 6 kluczowych obszarach: Bankowość, Ubezpieczenia, Społeczeństwo, Technologia, Edukacja, Ekosystemy. Główne wnioski płynące z prezentacji i dyskusji są następujące:
  • Fintechy nie powinny być traktowane przez instytucje finansowe jako konkurencja. To przede wszystkim partnerzy oferujący narzędzia i rozwiązania wspierające rozwój tradycyjnych usług finansowych poprzez dostarczanie nowych produktów ułatwiających funkcjonowanie tych instytucji w środowisku stale rosnących wymogów regulacyjnych i wymogów bezpieczeństwa.
  • Wdrażanie nowych rozwiązań i narzędzi technologicznych to szansa na nowy model współpracy pomiędzy ludźmi i maszynami, robotami. Sztuczna inteligencja nie powinna być postrzegana jako zagrożenie dla istniejących miejsc pracy.
  • Współpraca sektora finansowego z firmami oferującymi nowe technologie wymagać będzie od jego pracowników stałego podnoszenia poziomu kwalifikacji, wiedzy oraz zdobywania nowych kompetencji.
  • Instytucje finansowe powinny aktywnie włączać się do programów edukacyjnych podnoszących poziom wiedzy o produktach i usługach finansowych wśród społeczeństwa.