Numer 13

Transformacja cyfrowa sektora finansowego. Najlepsze praktyki rynkowe – badanie SRK SF

piotr

Raport powstał jako efekt analizy wyników badania ankietowego dotyczącego tworzenia cyfrowego miejsca pracy „Tworzenie cyfrowego miejsca pracy. Dobre praktyki rynkowe”. Badanie ankietowe zostało przygotowane i przeprowadzone na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w I połowie 2019 r.

Do badania zostali zaproszeni wszyscy członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji oraz Systemu Standardów Kwalifikacyjnych. Ankieta była skierowana do menadżerów HR oraz menadżerów odpowiedzialnych za transformację cyfrową. Celem badania było zebranie i przedstawienie dobrych praktyk rynkowych z instytucji finansowych, w zakresie tworzenia cyfrowego środowiska pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami w krótkim Raporcie, dostępnym na stronie Rady. link

Wyniki badania zebrano w najnowszej broszurze SRK SF.