Numer 13

13. Posiedzenie Plenarne SRK SF

piotr

10. grudnia br. odbyło się XIII posiedzenie plenarne SRK SF. Rada podsumowała realizację swoich działań w 2019 roku i przyjęła Plan Pracy Rady na 2020 rok. W programie posiedzenia znalazły się również bardzo ciekawe prezentacje nowych badań, zrealizowanych na zlecenie Rady oraz organizacji partnerskich.

W trakcie posiedzenia uczestnicy wysłuchali prezentacji: wyników projektu badawczego „Postrzeganie banków jako potencjalnych pracodawców”, zrealizowanego w Instytucie Bankowości SGH, prezentacji wyników „Badania kadr bankowych” zrealizowanego przez ZBP oraz prezentacji „Dobre praktyki transformacji cyfrowej w instytucjach finansowych”. W ramach dzielenia się wiedzą dwie członkinie Rady przedstawiły krótkie sprawozdanie z udziału w Konferencji Digital Finance Summit, zorganizowanej przez Europejską Federację Bankową w Brukseli w listopadzie br.