Dzień: 2019-10-02

Porozumienie edukacyjne: jak lepiej dopasować kompetencje absolwentów do potrzeb pracodawców?

Przed nami podpisanie pierwszego z inicjatywy Rady porozumienia edukacyjnego pomiędzy przedstawicielami sektora i uczelniami. Porozumienie będzie służyło lepszemu dopasowaniu kompetencji studentów wychodzących z uczelni do potrzeb rynku pracy. Dobra współpraca ma przynieść szybszą reakcję i dostosowanie się uczelni do nowych potrzeb zmieniającego się środowiska pracy i zapewnić wyższą efektywność całego procesu uczenia się. Zapraszamy do […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji 2019 – w obiektywie kamery

Transformacja cyfrowa, rozwiązania wspierające uczenie się przez całe życie, mentoring międzypokoleniowy – wokół tych trzech inicjatyw koncentruje w ostatnim czasie swoje działania Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Obejrzyj najnowszy film Rady i poznaj nas bliżej. Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl

12. Posiedzenie Plenarne SRK SF

24 września br. odbyło się 12. Posiedzenie Plenarne SRK SF. W gronie członków Rady powitaliśmy nowy podmiot – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji (BODiE), instytucję kształcącą kadry bankowości spółdzielczej. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji nt. wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) w Banku Pekao SA jako przykładu praktycznego zastosowania sektorowej ramy w […]

SRK SF pracuje nad porozumieniem edukacyjnym między przedstawicielami sektora i uczelniami

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego pracuje nad przygotowaniem porozumienia edukacyjnego pomiędzy przedstawicielami sektora i uczelniami, które ma służyć lepszemu dopasowaniu kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców. Porozumienie doskonalące sposoby współpracy biznesu i uczelni powinno zostać podpisane do końca 2019 r. Rada dąży do tego, aby zapisy porozumienia były realne, skuteczne, priorytetowe oraz tworzące środowisko upowszechniających […]

Grupa Ekspercka Transformacji Technologicznej przy SRK SF

Obszar transformacji technologicznej w instytucjach finansowych został uznany przez członków Rady za jedną z trzech priorytetowych inicjatyw, bazujących na wynikach pierwszego branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Jak zapewnić pracowników przygotowanych do pracy w środowisku opartym na technologii cyfrowej, sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz z nowym typem klienta? Rada pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, wspierając […]

Konkurs “WSPÓŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA – dobre praktyki w instytucjach finansowych. Siła różnorodności” z inicjatywy SRK SF

Współpraca międzypokoleniowa w instytucjach finansowych to obszar uznany przez członków Rady za jedną z trzech priorytetowych inicjatyw, bazujących na wynikach pierwszego branżowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Rada wspiera sektor poprzez podjęcie szeregu działań (mini projektów) w ramach tej inicjatywy. Jednym z nich jest konkurs służący wymianie i promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie, Konkurs „Siła Różnorodności”. Konkurs […]