12. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego – wrzesień 2019

12. Posiedzenie Plenarne SRK SF

24 września br. odbyło się 12. Posiedzenie Plenarne SRK SF. W gronie członków Rady powitaliśmy nowy podmiot – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji (BODiE), instytucję kształcącą kadry bankowości spółdzielczej. Uczestnicy…