Numer 12

Konkurs “WSPÓŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA – dobre praktyki w instytucjach finansowych. Siła różnorodności” z inicjatywy SRK SF

piotr

Współpraca międzypokoleniowa w instytucjach finansowych to obszar uznany przez członków Rady za jedną z trzech priorytetowych inicjatyw, bazujących na wynikach pierwszego branżowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Rada wspiera sektor poprzez podjęcie szeregu działań (mini projektów) w ramach tej inicjatywy. Jednym z nich jest konkurs służący wymianie i promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie, Konkurs „Siła Różnorodności”. Konkurs trwa do połowy października br.

W ramach konkursu zapraszamy pracowników instytucji finansowych do przygotowania krótkich filmików (klipów), w których podzielą się z koleżankami i kolegami z sektora przykładami dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem i współpracy międzypokoleniowej. Zachęcamy do pokazania takich projektów/inicjatyw, które pokazują efekty pracy w zróżnicowanym pokoleniowo zespole czy grupie oraz korzyści dla przedstawicieli każdego pokolenia.

Jakie korzyści płyną ze zróżnicowania międzypokoleniowego w zespołach? Jak wyzwolić potencjał pracowników 50+ i przeciwdziałać utracie wartościowego know-how sektora? Jak wykorzystać potencjał młodych ludzi, z mniejszym doświadczeniem, ale np. z wiedzą cyfrową? Jak wykorzystać tzw. odrócony mentoring, dzięki któremu następuje wzajemna wymiana między pracownikami reprezentującymi różne pokolenia? Na te i podobne pytania szukamy odpowiedzi w konkursowych filmikach.

Warunki udziału w konkursie:

  • Film (klip) powinien trwać nie dłużej niż 3 minuty.
  • Klip może być od razu udostępniony na kanale (opcja 1) albo przesłany w pliku (opcja 2):
  1. Klip należy umieścić w Internecie (YouTube w opcji Publiczny), a następnie przesłać link na adres e-mail: rada@wib.org.pl
  2. Klip należy przesłać za pomocą serwisów do transferu plików (np. FTP lub Weetransfer) w formacie .mp4, w rozdzielczościach 2160p: 3840 x 2160 lub 1440p: 2560 x 1440 lub 1080p: 1920 x 1080 lub 720p: 1280 x 720 lub 480p: 854 x 480 lub 360p: 640 x 360 lub 240p: 426 x 240, wraz ze zgodą na ublikację na kanale YouTube Warszawskiego Instytutu Bankowości, na adres e-mail: rada@wib.org.pl
  • Termin nadsyłania klipów: 15 października 2019 r.
  • Nagroda specjalna dla najlepszego filmu: sesja mentoringowa z osobą reprezentującą inne pokolenie (dla osoby młodej sesja z doświadczonym menedżerem, dla osoby starszej sesja z młodym pracownikiem).

Wszystkie filmy spełniające kryteria merytoryczne i techniczne będą udostępnione publicznie na stronie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego i rozpowszechniane przez Radę wśród interesariuszy sektora: instytucji finansowych, uczelni, firm edukacyjnych, stowarzyszeń branżowych, partnerów społecznych.

Zachęcamy entuzjastów współpracy międzypokoleniowej w instytucjach finansowych do podzielenia się swoimi best practices.

 

Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl