Numer 11

Szkolenia z dofinansowaniem do 80% dla sektora finansowego (PO WER)

piotr

Ruszył długo oczekiwany projekt Kompetencje dla sektorów, w ramach programu POW ER, prowadzony przez PARP. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora finansowego została stworzona możliwość udziału w szkoleniach z dofinansowaniem do 80% wartości usługi szkoleniowej. Dotyczy to szkoleń z obszarów tematycznych, które wprost odpowiadają na Rekomendację Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Do skorzystania ze wsparcia zapraszamy banki spółdzielcze, brokerów ubezpieczeniowych, multiagencje ubezpieczeniowe, agentów ubezpieczeniowych, pośredników finansowych i wszystkie inne podmioty sektora finansowego spełniające kryteria zakwalifikowania do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Etapy udzielenia wsparcia w ramach działania Kompetencje dla sektorów:

  1. Wypełnienie przez firmę zainteresowaną otrzymaniem dofinansowania zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow;
  2. Przekazanie Operatorowi dokumentów wskazanych w regulaminie rekrutacji;
  3. Weryfikacja możliwości udziału w projekcie przez Operatora;
  4. Określenie potrzeb edukacyjnych przedsiębiorstwa;
  5. Wybór usług rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), a w przypadku  braku usługi w BUR – przy współpracy z Operatorem – wybór usługi rozwojowej poza BUR;
  6. Refundacja kosztów usługi przez Operatora.
 

Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl