Numer 11

Cyfrowa transformacja sektora finansowego: postawmy na umiejętności!

piotr

Bazując na wnioskach płynących z pierwszego branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego podjęła ważne inicjatywy w trzech priorytetowych obszarach: przygotowanie kadr do cyfrowego środowiska pracy, współpraca międzypokoleniowa i uczenie się przez całe życie poprzez wsparcie finansowe rozwoju oraz certyfikaty i programy stałego rozwoju. Zapraszamy do lektury 11. Newslettera SRK SF, w którym przedstawiamy wybrane działania Rady w ostatnich miesiącach.

Do wakacji proszę podejść na serio. To ważny czas uczenia się nieformalnego i troski o nasz dobrostan. Odpoczynek i dobra zabawa zawsze służą rozwojowi ducha i ciała.

Mariola Szymańska-Koszyc

Mariola Szymańska-Koszczyc

Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady